اتوماسیون کتابخانه

کد۷
عنوان خدمت/وظیفهاتوماسیون کتابخانه
دسته بندیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهکتابخانه مرکزی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://lib.jahromu.ac.ir/
شماره تماس07154372252-داخلی 212
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )

نظر شما :