سامانه اتوماسیون اداری

کد۸
عنوان خدمت/وظیفهسامانه اتوماسیون اداری
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهمدیریت امور اداری
نوع ار‌ائهالکترونیکی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://office.jahromu.ac.ir/UserLogin.aspx
شماره تماس07154372252-داخلی 120
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۰ )

نظر شما :