تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE

کد۹
عنوان خدمت/وظیفهتبادل الکترونیکی مکاتبات ECE
دسته بندیخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع ار‌ائهالکترونیکی
پست الکترونیکیdabirkhaneh@jahromu.ac.ir
شماره تماس07154372252-داخلی 133
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:

نظر شما :