معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه جهرم یکی از بزرگترین کتابخانه دانشگاهی شهرستان است و مجموعه‌ای غنی و گسترده از منابع گوناگون در زمینه‌های مختلف را در بر میگیرد. با توجه به رشته های مختلف که در دانشگاه دایر می باشد بسیاری از منابع نیز در این حوزه می باشد که مجموعه ای از کتابهای حوزه علوم انسانی، کشاورزی، فنی و مهندسی و علوم پایه می باشد. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه جهرم در سال 1386،همزمان با تاسیس دانشگاه پایه گذاری شد و در سال 1395 همزمان با انتقال دانشگاه به ساختمان جدید در آن مستقر شد. ساختمان کتابخانه مرکزی با مساحتی بالغ بر 500 متر مربع دارای یک بخش مخزن، سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه برادران می باشد. همچنین تا کنون 17000 هزار جلد کتاب در کتابخانه نگهداری می گردد که روزانه به تعداد آن اضافه می گردد و روزانه پاسخگوی حدود 100 دانشجو می باشد.