پایان نامه ها

تمامی پایان نامه های مقاطع تحصیلی در کتابخانه موجود است و جهت استفاده از آن صرفاً حضور اعضا در محل امکان پذیر می باشد. همچنین با مصوبه وزارت محترم علوم از سال 1398 تمامی پایان نامه ها به صورت الکترونیکی به کتابخانه تحویل داده می شود. بنابراین هر فارغ التحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی لازم است جهت تحویل سی دی پایان نامه خود به کتابخانه مراجعه و استانداردهای لازم در این خصوص را رعایت نماید.