سامانه سفارش منابع علمی DSS

سامانه سفارش منابع علمی DSS

دانشجویان گرامی  لازم است مشخصات خود و مشخصات منبع موردنظر (عنوان، نویسنده،سال نشر و لینک منبع) را به کارشناس مربوطه اعلام نمایند تا در اسرع وقت نسبت به دریافت آن اقدام گردد.