راهنمای مطالعه و امانت کتاب

راهنمای مطالعه و امانت کتاب

در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه جهرم مجهز به نرم افزار آذرسا مربوط به شرکت پارس آذرخش کتابخانه ها می باشد.

این نرم افزار تحت وب بوده و با شاخصه کتابخانه دیجیتال فعالیت می کند و کاربر را قادر می سازد تا بتواند منابع دیجیتالی دارای محتوا را جستجو و تورق کند.

مراجعه به آدرس lib.jahromu.ac.ir 

در صفحه مورد نظر راهنمای جستجو قرار داده شده.

 

 


لینک دانلود فایل