آرشیو اخبار

ارتقاء دوتن از اعضای هیات علمی  به مرتبه دانشیاری
دوتن از اعضای هیات علمی دانشگاه جهرم به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

ارتقاء دوتن از اعضای هیات علمی به مرتبه دانشیاری

آقایان دکتر عسکر غنی و دکتر حسین رنگانی جهرمی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقاءیافتند.ضمن عرض تبریک به ایشان از درگاه ایزد منان دوام توفیق را برای ایشان خواستاریم.

ادامه مطلب
سرپرست جدید حوزه ریاست وروابط عمومی معرفی شد

معرفی سرپرست جدید حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر محمد عباسزاده جهرمی طی حکمی آقای محمدحسن پرنیان رابه عنوان سرپرست دفتر ریاست،روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهرم منصوب و از خدمات جناب آقای علی رحمانیان تقدیروتشکربعمل آوردند.

ادامه مطلب