خدمات - خدمات کارکنان

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عنوان خدمتنحوه ارائهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداولتماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلانعنوان زیر خدمت
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجوالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
سامانه پست الکترونیکیالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 133
کاربران اینترنتالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: it@jahromu.ac.ir
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECEالکترونیکی(تنظیم نشده)--تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: dabirkhaneh@jahromu.ac.ir
فکسالکترونیکی(تنظیم نشده)--تلفن: 07154372254
اتوماسیون کتابخانهالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 212
سامانه اتوماسیون اداریالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 120
سامانه تغذیهالکترونیکی(تنظیم نشده)link icon-تلفن: 07154372252-داخلی 176
آدرس آی پی: 3.93.74.25
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱