کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
94محسنذاکری فر--
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
33علیرضاشادفرانباردار117
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
3محمدحسنپرنیانحوزه ریاست و روابط عمومی119
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
71محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی184
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
6دکتر محمدحسنقدرتیرئیس اداره حراست111
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.