کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
-----
41ابوالفضلزارعیانامین اموال164
33علیرضاشادفرانباردار117
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
71محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی184
52عبدالرحیمحق پرستدبیرخانه آموزش143
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
35مرتضیموسوی نژادرئیس اداره دریافت و پرداخت126
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.