کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
35نویداحمدیامین اموال185
41علیرضاشادفرانباردار117
50سعیدصادقیبایگان آموزش158
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
72محمدپرنیاندبیر کمیته انضباطی180
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
65دکتر صادقافروزهرئیس اداره تربیت بدنی178
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.