کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.