کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
-----
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
3محمدحسنپرنیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
4حجت الاسلام مجیدتوکلسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
7دکتر محمدشهروزیدبیر هیأت اجرایی جذب213
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
9حامدصحرائیانکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.