آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم خام طرح تحقیق(پروپوزال)آیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
فایل راهنمای تصویری انجام مراحل پایان نامه در سامانه sess دانشگاه جهرمآیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
فرم الف/ معرفی نامه متقاضیان استعداد درخشان و ممتاز برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمونآیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه داخلی انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعتآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی ترفیع پایه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
مراحل دفاع از ابتدا تا فارغ التحصیلیآیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت در دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
مراحل دفاع از ابتدا تا فارغ التحصیلیآیین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
فرم تشویق مقالات دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری بازدید علمیآیین نامه های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
فرم محاسبه امتیاز تشویقی مقاله ‏های چاپ شده اعضای هیات علمی در نشریات معتبر علمیآیین نامه های پژوهشی
فرم موافقت نامه داخلی طرح های پژوهشی درون دانشگاهیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه شورای پژوهشی دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه پایه تشویقی اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه تشویق مقالات علمیآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه و دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) به اعضای هیأت علمیآیین نامه های پژوهشی
فرمت استاندارد پایان نامهآیین نامه های آموزشی
فرم تحویل نسخه های پایان نامهآیین نامه های آموزشی
فرم تایید اصلاحات پایان نامه پس از دفاعآیین نامه های آموزشی