آرشیو اخبار

هنوز در عصر خمینی هستیم

عقل جای خالی او را در حسینیه جماران می‌بیند، اما دل حتی در نماز جماعتی که برگزار می‌شود او را دوباره درک می‌کند، خمینی روح ملت بود.

ادامه مطلب