خدمات - خدمات اعضای هیأت علمی

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
سامانه پست الکترونیکیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
سامانه اعضای هیأت علمیخدمات اعضای هیأت علمیگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاربران اینترنتخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
تبادل الکترونیکی مکاتبات ECEخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
فکسخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
اتوماسیون کتابخانهخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانکتابخانه مرکزی
سامانه اتوماسیون اداریخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانمدیریت امور اداری
پرتال کارکنانخدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکناناداره کارگزینی
سامانه ارزیابی اساتیدخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمیگروه نظارت و ارزیابی
ترفیع پایه اساتید هیأت علمیخدمات اعضای هیأت علمیدبیرخانه هیأت اجرایی جذب
سامانه تغذیهخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانتغذیه
آدرس آی پی: 3.238.72.122
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱