خدمات - خدمات دانشجویان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
اتوماسیون کتابخانهخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانکتابخانه مرکزی
انتخاب واحد، حذف و اضافهخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پرداخت شهریه دانشجوخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجوخدمات دانشجویان - خدمات کارکنانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت درخواست حذف درسخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
جذب، پذیرش و ثبت نامخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست استرداد شهریهخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست انتقالی و مهمانخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست تسویه حسابخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست حذف نیمسالخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرکخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست کارآموزیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست گواهی اشتغال به تحصیلخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
درخواست مرخصی تحصیلیخدمات دانشجویانمدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سامانه ارزیابی اساتیدخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمیگروه نظارت و ارزیابی
سامانه پست الکترونیکیخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
سامانه تغذیهخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانتغذیه
کاربران اینترنتخدمات دانشجویان - خدمات اعضای هیأت علمی - خدمات کارکنانگروه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات